Projekts Nr. CB133

SIA “Aerones” 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu ar biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris” par Interreg CentrālBaltijas programmas (2014-2020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

ICT Meta Cluster Interreg Central Baltic