Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

SIA “Aerones” īsteno pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Aerones pētniecības projekta nosaukums: “Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu”

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis – 2021.gada 31.marts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Intelitech”.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis: Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. ceturksnis

  • Litija akumulatoru monitorēšanas sistēmas elektronikas plašu jaunas versijas testēšana un izpēte.
  • Drona elektronikas moduļu (ar dubulto rezervi un rezerves akumulatoru) barošanas plates testēšana un izpēte.
  • Motoru signālu koriģēšanas elektronikas plates analīze.

2. ceturksnis
  • Motoru pāra slodžu salāgošana: sistēmas izveide un testēšana.
  • Pielāgota viena motora kanāla testēšanas rīka un programmatūras izveide.
  • Līdzsprieguma pārveidotāja pārbaude inteliģentai barošanas sistēmai