DJI_0138-1-1.jpg
Sistemas robóticos de cuidado de aerogeneradores | Aerones

Financiación

Innovación azul

Sistema robótico de cuidado de palas en alta mar

La duración del proyecto es del 01.10.2020 al 30.09.2023 (36 meses)
Presupuesto total: 2 494 458,90 EUROS
Subvención del FEMP: 1 746 121,24 EUROS
Socios del consorcio: SIA "Saunora"
Socios en especie: GE Renewable Energy (FR) y Tethys Energy Services (UK)
Convenio de subvención nº: 959016
Web: www.aerones.com/offshore/

 

 

Otras financiaciones de proyectos

Sistema robótico para el cuidado de las palas de los aerogeneradores

Proyecto Aerones cofinanciado por InnoEnergy

Duración del proyecto: Enero 2019 - Diciembre 2022

Socios del proyecto: "Riga Technical University" (Letonia), "Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij van Wolferen" (Países Bajos) y "M&G Connection SLU" (España)

Presupuesto: 3.478 EUROS un millón deincluyendo la financiación de InnoEnergy de 2.782 millones de euros.

Objetivo del proyecto: El proyecto "Sistema robótico para el cuidado de las palas de los aerogeneradores" apoyará las actividades de I+D para impulsar un desarrollo más rápido del sistema robótico de mantenimiento de los aerogeneradores, que ofrece una amplia gama de servicios. La tecnología de Aerones automatizará por completo el proceso de mantenimiento de los aerogeneradores y accederá fácilmente a los puntos problemáticos de la turbina eólica, lo que permitirá prestar un servicio preciso en menos tiempo en comparación con los métodos tradicionales. Teniendo en cuenta el potencial de la tecnología, este enfoque aumentaría la asequibilidad del mantenimiento, mejoraría la disposición de los propietarios de aerogeneradores a realizar el mantenimiento de las palas de forma regular y, en general, mejoraría la eficiencia de la generación de energía eólica y, a largo plazo, aumentaría la vida útil de los aerogeneradores gracias a los servicios de mantenimiento regulares.

Actividades del proyecto propuestas:

 • Optimización del chasis y la batería del dron pesado, reducción del peso.

 • Pruebas, investigación y desarrollo de sistemas de limpieza de aerogeneradores.

 • Mejora del proceso de deshielo y pruebas sobre el terreno.

 • Estudio de la eficacia del recubrimiento para varias geometrías de recubrimiento de las palas.

 • Desarrollo de un sistema de revestimiento de palas de aerogeneradores y pruebas de campo.

 • Estudio de la tasa de degeneración del revestimiento en los aerogeneradores probados.

 • Certificación de productos y patentes.

 • Desarrollo de la automatización de la función del sistema de cuidado de cuchillas robóticas.

 
 

Proyecto nº 1.2.1.1/18/A/006

SIA Aerones Engineering īstenoja pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Aerones pētniecības projekta nosaukums: "Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu"

Proyecto nº 1.2.1.1/18/A/006

Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. abrīlis - 2021.gada 31.marts.

Proyectos de enlace sadarbībā ar SIA "Intelitech".

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis: Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

2019. gada 2. ceturksnis

 • Litija akumulatoru monitorēšanas sistēmas elektronikas plašu jaunas versijas testēšana un izpēte.
 • Drona elektronikas moduļu (ar dubulto rezervi un rezerves akumulatoru) barošanas plates testēšana un izpēte.
 • Motoru signālu koriģēšanas elektronikas plates analīze.
2019. gada 3. ceturksnis
 • Motoru pāra slodžu salāgošana: sistēmas izveide un testēšana.
 • Pielāgota viena motora kanāla testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Līdzsprieguma pārveidotāja pārbaude inteliģentai barošanas sistēmai.
 
2019. gada 4. ceturksnis
 • Daudzkanālu testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Daudzkanālu slodzes testi, risinājuma izstrāde pārslodzes novēršanai.
 • Daudzkanālu drona prototipa izveide.
2020. gada 1. ceturksnis
 • Motoru pāra cēlējspēka pārbaude.
 • Daudzkanālu motoru slodzes testi.
 • Pārslodzes novēršanas risinājumu izpēte.
2020. gada 2. ceturksnis
 • Risinājuma izveide pārslodzes novēršanai daudzkanālu sistēmā.
 • Pārslodzes risinājuma testi daudzkanālu sistēmā.
 • Motoru darbināšanas testi un demonstrācija.

2020. gada 3. ceturksnis

 • Sprieguma pārveidošanas tehniskā risinājuma izstrāde un validācija
 • Dzesēšanas risinājuma izstrāde un validācija
 • Barošanas sistēmas prototipa testi

2020. gada 4. ceturksnis

 • Daudzkanālu sistēmas gala versijas koncepta izstrāde.
 • Turpināta barošanas sistēmas prototipa izstrāde.
2021. gada 1. ceturksnis
 • Barošanas risinājuma funkcionālie testi.
 • Lieljaudas barošanas sistēmai paredzētās slodzes elektroniskā risinājuma pielāgošana.
 • Barošanas risinājumam paredzētās slodzes testi.
Proyecto de investigación:
Projektā tika izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96 % efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Tika izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobežotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Projekta laikā gala patērētājs evolucionēja no drona uz robotisku sistēmu. Projekta ietvaros sistēmai, kas mehāniski izveidota iepriekš, tika izvēlētas optimālākās elektroniskās komponentes un sistēma tika testēta, nosakot tās cēlējspēku (faktiskais katra propellera cēlējspēks ir 6 kg) un elektrisko komponenšu stabilitāti.

Proyectos nº CB133

SIA Aerones Engineering 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu ar biedrību "Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris" par Interreg Centrālbaltijas programmas (2014 -2020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

 

2017. gada 10. martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana". 

2019. gada 24. janvārī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/12 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Līgums ar Latvijas Darba devēju koniderāciju

2019. gada 5. martā SIA Aerones Engineering parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par darbības programmas "Izaugsme un Nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atblasta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkļu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. augusts. 
 

Līgums ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju

2019. gada 1. augustā SIA Aerones Engineering parakstīja granta līgumu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par projekta "Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai" īstenošanu. 
Proyecto de duración: hasta el 31 de diciembre de 2020. 
El proyecto tiene un presupuesto de 20 000 euros.
 

 

Līgums ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

El plazo de ejecución del proyecto es de 1 de diciembre de 2022, a partir del 31 de diciembre.

 

Līgums ar biedrību "Latvijas IT klāsteris"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas IT klāsteris" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.
El plazo de ejecución del proyecto es de 1 de diciembre de 2022, a partir del 31 de diciembre.

Proyecto nº 1.2.1.1/16/A/002

SIA Ingeniería de Aerones īstenojusi pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Aerones - augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

Proyecto nº 1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts.

Proyectos de enlace sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 107 926,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 62 636,00 EUR.

Projekta mērķis: izpētīt bezpilota lidaparāta kustības dinamikas mijiedarbību ar uz dažādām tehnoloģijām būvētu sensoru izmantošanas īpatnībām un izstrādāt elektrisko multi-rotoru lidaparātu sensoru un telemetrijas kopni, kas dotu iespēju:

 • ar augstu drošības līmeni pilotēt fiksētā augstumā no zemes, piemēram, velkot snovbordistu;

 • automātiski ziņot un izvairīties no vadiem un kokiem;

 • droši pilotēt attālināti, piemēram, izmantojot mobilo operatoru tīklu;

 • pilotēt sliktos laika apstākļos.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

 1. El multirrotor se ha convertido en un sistema de automatización de los procesos de producción;

 2. šķēršļu (koki, elektrības vadi) automatizētas noteikšanas elektronikas risinājumu izstrādes iespēju izpēte;

 3. telemetrijas vai tāla rādiusa rādiofrekvenču risinājumu pielietojumu izpēte attālināta lidaparāta vadīšanā;

 4. lidaparāta stabilizācijas risinājumu izpēte, lidojot ļoti sliktos laika apstākļos;

Eksperimentālā izstrāde:

 1. pētījuma rezultātā izvēlēto risinājumu komplektēšana, programmēšana, testēšana un pielietošana reālos apstākļos vienotā komplektācijā un risinājumā.

Projektā plānotie rezultāti:

 1. Pētījums par dažādiem risinājumiem automatizētas augstumu mērīšanas sistēmai;

 2. pētījums par konkrētu risinājumu šķēršļu noteikšanai;

 3. pētījums par konkrētu risinājumu attālinātas vadības sistēmai;

 4. pētījums par konkrētu risinājumu lidaparāta stabilizācijai sliktos laika apstākļos;

 5. visu pētījuma gaitā izvēlēto komponenšu sinhronas darbības sistēmas izveide un programmēšana. Rezultātā jāiegūst sistēma, kas ļauj lidaparātu attālināti vadīt un lidaparāts spēj noteikt šķēršļus savā priekšā, noteikt savu augstumu kā arī lidot sliktos laika apstākļos. 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. Tika izstrādāta vadības sistēma, kas ar žiroskopu palīdzību atvieglo lidaparāta pilotēšanu.

Žiroskopa sensori mēra lidaparāta leņķisko ātrumu. Lai iegūtu lidojuma virzienu, nepieciešams zināt sākotnējo lidojuma virzienu un pēc vairāku žiroskopu mērījumiem tiek aprēķināta leņķa izmaiņa. Būtiskākā žiroskopa priekšrocība ir tā, ka tā mērījums nav atkarīgs no neparedzamiem ārējiem apstākļiem. Tieši šī iemesla dēļ lidaparāta virziena noteikšanai tika izvēlēts šis sensoru tips.

2. Izstrādāta lidaparāta augstuma un šķēršļu noteikšanas sistēma, izmantojot vairākus sensorus.

 

Lidaparāta ērtākai vadīšanai ir nepieciešama vairāku sensoru sistēma, kas spēj noteikt lidaparāta augstumu un noturēt to. Tika veikti eksperimenti ar lāzera sensoru.
Tika secināts, ka ar viena veida (lāzera) sensoriem pilnībā nav iespējams garantēti noteikt lidaparāta augstumu, jo tie mēra tikai vienu punktu, kas ne vienmēr atbilst attālumam līdz zemei. Augstuma un šķēršļu sistēmas noteikšanai papildus tika izmantoti arī vairāki barometru sensori un radari.

 

3. Tika realizēta bateriju kontroles sistēma drošai un autonomai enerģijas monitorēšanai.

 

Bateriju sistēma ir balstīta uz uzlādējamām litija bāzes baterijām. Lai nodrošinātu pareizus bateriju ekspluatācijas apstākļus, tika izstrādāta elektronikas plate, kura veic litija jonu bateriju monitorēšanas funkcijas. Tas ir nepieciešams gan lidošanas laikā, gan arī lādējot baterijas.
Izveidotā placa veic sekojošas funkcijas:

 

 • Individuālu bateriju šūnu sprieguma mērīšanu ar kļūdu līdz pat 1.2mV;
 • Baterijas strāvas mērīšanu;
 • Baterijas temperatūras mērīšanu;
 • Individuālu baterijas šūnu balansēšanu;
 • Baterijas lādēšanas kontroli;
 • Datu komunikāciju, izmantojot diferenciālo izolēto interfeisu. Litija jonu baterijas tika aprīkotas ar strāvas un temperatūras sensoriem. Sistēma monitorē bateriju izlādes dinamiku, temperatūru un citus svarīgus datus.

4. Telemetrijas datu vizualizēšanai un lādēšanas vadībai tika izstrādāta programmatūra.

 

Tāpat tika realizēts drošs datu pārsūtīšanas protokols ar datu kontrolsummu, lai būtu iespējams atfiltrēt kļūdainas paketes. Programmas saskarnē iespējams tiešā laikā sekot līdzi katras baterijas minimālajām un maksimālajām šūnām, sprieguma un strāvas grafikam, temperatūrai, kā arī individuālo šūnu spriegumu sadalījumam. Programmā iespējams veikt kārtošanu pēc katras kolonnas, kā arī pārliecināties par komunikācijas kanāla aizturēm.
Datu pārraidei no lidaparāta uz telemetrijas staciju tika izveidots optiskais datu pārraides modulis. Tam ir vairāki būtiski plusi salīdzinājumā ar datu pārraidi, kas izmanto radio sakarus:

 

 • Ļoti mazs aiztures laiks datu pārraidei;
 • Netraucē elektromagnētisko vilņu interference;
 • Kabeļa garums ir pietiekošs ugunsdzēšanas vajadzībām.

 

 

Entrar Tocar

UE: Vestienas 32, Riga, Letonia, LV-1035
EE.UU.: 105 N 1st St #429 PMB 22980 San Jose, CA 95103