TEST4.jpg
Robotizētas vēja turbīnu aprūpes sistēmas | Aerones

Noteikumi un nosacījumi

1. PIEKRIŠANA NOTEIKUMIEM

Šie lietošanas noteikumi ir juridiski saistošs līgums, kas noslēgts starp jums personīgi vai juridiskas personas vārdā ("jūs") un Aerones Engeneering ("Sabiedrība", "mēs", "mūs" vai "mūsu") par jūsu piekļuvi tīmekļa vietnei http://www.aerones.com, kā arī jebkurai citai ar to saistītai, saistītai vai citādi saistītai mediju formai, mediju kanālam, mobilajai tīmekļa vietnei vai mobilajai lietotnei ("Vietne") un tās izmantošanu (kopā sauktas "Vietne"). Mēs esam reģistrēti Latvijā, un mūsu juridiskā adrese ir Vestienas 32, Rīga LV-1035. Mūsu PVN maksātāja numurs ir LV50003888871. Jūs piekrītat, ka, piekļūstot Vietnei, esat izlasījis, sapratis un piekrītat ievērot visus šos lietošanas noteikumus. JA JŪS NEPIEKRĪTAT VISIEM ŠIEM LIETOŠANAS NOTEIKUMIEM, TAD JUMS IR KATEGORISKI AIZLIEGTS IZMANTOT VIETNI, UN JUMS NEKAVĒJOTIES JĀPĀRTRAUC TĀS LIETOŠANA.

Papildu noteikumi un nosacījumi vai dokumenti, kas laiku pa laikam var tikt publicēti Vietnē, ar šo ir skaidri iekļauti šajā dokumentā ar atsauci. Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem laiku pa laikam veikt izmaiņas vai grozījumus šajos lietošanas noteikumos. Mēs jūs brīdināsim par jebkādām izmaiņām, atjauninot šo Lietošanas noteikumu datumu "Pēdējo reizi atjaunināts", un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām saņemt īpašu paziņojumu par katru šādu izmaiņu. Lūdzu, pārliecinieties, ka katru reizi, kad izmantojat mūsu Vietni, pārbaudāt piemērojamos Noteikumus, lai saprastu, kuri Noteikumi tiek piemēroti. Uz jums attieksies un tiks uzskatīts, ka esat iepazinies un piekritis jebkurām pārskatīto Lietošanas noteikumu izmaiņām, turpinot lietot Vietni pēc šo pārskatīto Lietošanas noteikumu publicēšanas datuma.

Vietnē sniegtā informācija nav paredzēta izplatīšanai vai izmantošanai jebkurai personai vai organizācijai jebkurā jurisdikcijā vai valstī, kur šāda izplatīšana vai izmantošana būtu pretrunā ar likumu vai noteikumiem vai kur mums tiktu piemērotas jebkādas reģistrācijas prasības šādā jurisdikcijā vai valstī. Tādējādi personas, kas izvēlas piekļūt Vietnei no citām vietām, to dara pēc savas iniciatīvas un ir pilnībā atbildīgas par vietējo likumu ievērošanu, ja un ciktāl vietējie likumi ir piemērojami.

Šī vietne nav pielāgota tā, lai atbilstu nozarei specifiskiem noteikumiem (Veselības apdrošināšanas pārnesamības un atbildības likums (HIPAA), Federālais informācijas drošības pārvaldības likums (FISMA) u. c.), tāpēc, ja uz jūsu mijiedarbību attiektos šādi likumi, jūs nedrīkstat izmantot šo vietni. Jūs nedrīkstat izmantot vietni tādā veidā, kas pārkāpj Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA).

Visiem lietotājiem, kuri ir nepilngadīgi tās jurisdikcijas teritorijā, kurā viņi dzīvo (parasti jaunāki par 18 gadiem), ir jāsaņem vecāku vai aizbildņu atļauja un tiešā uzraudzībā, lai varētu izmantot Vietni. Ja esat nepilngadīga persona, pirms Vietnes lietošanas vecākam vai aizbildnim ir jāizlasa un jāpiekrīt šiem Lietošanas noteikumiem.

 

2. INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Ja vien nav norādīts citādi, Vietne ir mūsu īpašums, un viss avota kods, datubāzes, funkcionalitāte, programmatūra, vietnes dizains, audio, video, teksts, fotogrāfijas un grafikas Vietnē (kopā saukti "Saturs"), kā arī tajā iekļautās preču zīmes, pakalpojumu zīmes un logotipi ("Zīmes") ir mūsu īpašums, mūsu kontrolē vai mums licencēti, un tos aizsargā autortiesību un preču zīmju likumi un dažādi citi ASV intelektuālā īpašuma tiesības un negodīgas konkurences likumi, starptautiskie autortiesību likumi un starptautiskās konvencijas. Saturs un Zīmes ir sniegtas Vietnē "KĀ TAS IR" tikai jūsu informācijai un personīgai lietošanai. Izņemot šajos lietošanas noteikumos skaidri noteiktos gadījumus, nevienu Vietnes daļu un Saturu vai Zīmes nedrīkst kopēt, pavairot, apkopot, pārpublicēt, augšupielādēt, publicēt, publiski rādīt, kodēt, tulkot, pārraidīt, izplatīt, pārdot, licencēt vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem mērķiem bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Ja jums ir tiesības izmantot vietni, jums tiek piešķirta ierobežota licence piekļūt vietnei un to izmantot, kā arī lejupielādēt vai izdrukāt jebkuras satura daļas kopiju, kurai esat pareizi ieguvis piekļuvi, tikai personiskai, nekomerciālai lietošanai. Mēs paturam visas tiesības, kas jums nav skaidri piešķirtas attiecībā uz Vietni, Saturu un Zīmoliem.

 

3. LIETOTĀJA ATTĒLOJUMS

Izmantojot vietni, jūs apliecināt un garantējat, ka: Jūs apliecināt, ka: (1) esat tiesīgs un rīcībspējīgs un piekrītat ievērot šos lietošanas noteikumus; (2) neesat nepilngadīgs tajā jurisdikcijā, kurā dzīvojat, vai, ja esat nepilngadīgs, esat saņēmis vecāku atļauju izmantot Vietni; (3) Jūs nepieejat Vietnei, izmantojot automatizētus vai necilvēcīgus līdzekļus, izmantojot robotu, skriptu vai citādi; (4) Jūs neizmantosiet Vietni jebkādiem nelikumīgiem vai neatļautiem mērķiem; un (5) Jūsu Vietnes izmantošana nepārkāps piemērojamos likumus vai noteikumus.

Ja sniedzat nepatiesu, neprecīzu, neatbilstošu vai nepilnīgu informāciju, mums ir tiesības apturēt vai slēgt jūsu kontu un atteikt jebkādu pašreizējo vai turpmāko Vietnes (vai jebkuras tās daļas) izmantošanu.

 

 1. AIZLIEGTAS DARBĪBAS

Jūs nedrīkstat piekļūt Vietnei vai izmantot to citiem mērķiem, izņemot tos, kuriem mēs esam padarījuši Vietni pieejamu. Vietni nedrīkst izmantot saistībā ar jebkādiem komerciāliem pasākumiem, izņemot tos, kurus mēs esam īpaši atbalstījuši vai apstiprinājuši.

Kā Vietnes lietotājs jūs piekrītat:

 • sistemātiski iegūt datus vai citu saturu no Vietnes, lai tieši vai netieši veidotu vai apkopotu kolekciju, apkopojumu, datubāzi vai direktoriju bez mūsu rakstiskas atļaujas.

 • Mānīt, krāpt vai maldināt mūs un citus lietotājus, jo īpaši mēģinot uzzināt sensitīvu konta informāciju, piemēram, lietotāja paroles.

 • apiet, atspējot vai citādi traucēt ar Vietnes drošību saistītās funkcijas, tostarp funkcijas, kas novērš vai ierobežo jebkura Satura izmantošanu vai kopēšanu vai ievieš ierobežojumus attiecībā uz Vietnes un/vai tajā esošā Satura izmantošanu.

 • diskreditēt, nomelnot vai kā citādi kaitēt, mūsuprāt, mums un/vai Vietnei.

 • izmantot jebkādu informāciju, kas iegūta no Vietnes, lai uzmācīgi uzmācītos, ļaunprātīgi izmantotu vai kaitētu citai personai.

 • nepareizi izmantot mūsu atbalsta pakalpojumus vai iesniegt nepatiesus ziņojumus par ļaunprātīgu izmantošanu vai pārkāpumiem.

 • izmantot Vietni tādā veidā, kas nav saderīgs ar piemērojamiem likumiem vai noteikumiem.

 • iesaistīties nesankcionētā Vietnes ierāmēšanā vai sasaistē ar to.

 • Augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) vīrusus, Trojas zirgus vai citus materiālus, tostarp pārmērīgu lielo burtu lietošanu un surogātpasta sūtīšanu (nepārtrauktu atkārtota teksta publicēšanu), kas traucē jebkurai citai pusei nepārtraukti izmantot un baudīt Vietni vai modificē, bojā, traucē, maina vai traucē Vietnes izmantošanu, funkcijas, darbību vai uzturēšanu.

 • iesaistīties automatizētā sistēmas izmantošanā, piemēram, izmantojot skriptus komentāru vai ziņojumu sūtīšanai vai izmantojot datu ieguves, robotu vai līdzīgus datu vākšanas un ieguves rīkus.

 • dzēst autortiesību vai citu īpašumtiesību paziņojumu no jebkura Satura.

 • mēģināt uzdoties par citu lietotāju vai personu vai izmantot cita lietotāja lietotājvārdu.

 • augšupielādēt vai pārsūtīt (vai mēģināt augšupielādēt vai pārsūtīt) jebkādu materiālu, kas darbojas kā pasīvs vai aktīvs informācijas vākšanas vai pārsūtīšanas mehānisms, tostarp, bet ne tikai, skaidrus grafikas apmaiņas formātus ("gifs"), 1×1 pikseļus, tīmekļa bugus, sīkfailus vai citas līdzīgas ierīces (dažkārt dēvētas par "spiegprogrammatūru" vai "pasīviem vākšanas mehānismiem" vai "pcms").

 • traucēt, traucēt vai radīt nevajadzīgu slogu Vietnei vai ar Vietni savienotajiem tīkliem vai pakalpojumiem.

 • uzmācīgi, kaitinoši, iebiedējoši vai draudoši izturēties pret mūsu darbiniekiem vai aģentiem, kas ir iesaistīti jebkuras Vietnes daļas nodrošināšanā.

 • Mēģināt apiet jebkādus Vietnes pasākumus, kas paredzēti, lai novērstu vai ierobežotu piekļuvi Vietnei vai jebkurai tās daļai.

 • kopēt vai pielāgot Vietnes programmatūru, tostarp, bet ne tikai Flash, PHP, HTML, JavaScript vai citu kodu.

 • Izņemot gadījumus, kad to atļauj piemērojamie tiesību akti, atšifrēt, dekompilēt, demontēt vai veikt atgriezenisko inženieriju attiecībā uz jebkuru programmatūru, kas veido vai jebkādā veidā veido daļu no Vietnes.

 • Izņemot standarta meklētājprogrammu vai interneta pārlūkprogrammu izmantošanas rezultātus, neizmantot, neizslēgt, neizveidot vai neizplatīt automatizētu sistēmu, tostarp, bet ne tikai, jebkuru zirnekli, robotu, krāpšanas rīku, skrāpi vai bezsaistes lasītāju, kas piekļūst Vietnei, vai neizmantot vai neizslēgt jebkuru nesankcionētu skriptu vai citu programmatūru.

 • izmantot iepirkumu aģentu vai iepirkumu aģentu, lai veiktu pirkumus Vietnē.

 • Nesankcionēti izmantot Vietni, tostarp elektroniski vai citādā veidā vākt lietotāju vārdus un/vai e-pasta adreses, lai nosūtītu nevēlamu e-pastu, vai izveidot lietotāju kontus ar automatizētiem līdzekļiem vai ar viltus izdomājumiem.

 • izmantot Vietni, lai konkurētu ar mums, vai kā citādi izmantot Vietni un/vai Saturu jebkādiem peļņu nesošiem pasākumiem vai komerciāliem uzņēmumiem.

 


 1. LIETOTĀJU RADĪTIE IEGULDĪJUMI

Vietne nepiedāvā lietotājiem iesniegt vai publicēt saturu. Mēs varam sniegt jums iespēju radīt, iesniegt, publicēt, rādīt, pārraidīt, izpildīt, publicēt, izplatīt vai pārraidīt saturu un materiālus mums vai Vietnē, tostarp, bet ne tikai, tekstu, rakstus, video, audio, fotogrāfijas, grafikas, komentārus, ieteikumus vai personisku informāciju vai citus materiālus (kopā saukti "Iesniegumi"). Materiālus var apskatīt citi Vietnes lietotāji un trešo personu tīmekļa vietnes. Tādējādi ar visiem jūsu pārsūtītajiem Ierakstiem var rīkoties saskaņā ar Vietnes privātuma politiku. Veidojot vai darot pieejamus jebkādus Ieguldījumus, jūs apliecināt un garantējat, ka:

 • Jūsu Ieguldījumu radīšana, izplatīšana, pārraide, publiska demonstrēšana vai izpildīšana, kā arī piekļuve jūsu Ieguldījumiem, to lejupielāde vai kopēšana nepārkāpj un nepārkāps nevienas trešās personas īpašumtiesības, tostarp, bet ne tikai, autortiesības, patentu, preču zīmju, komercnoslēpumu vai morālās tiesības.

 • Jūs esat autors un īpašnieks vai jums ir nepieciešamās licences, tiesības, piekrišana, atbrīvojumi un atļaujas, lai izmantotu un pilnvarotu mūs, Vietni un citus Vietnes lietotājus izmantot jūsu Ieguldījumus jebkurā Vietnē un šajos Lietošanas noteikumos paredzētajā veidā.

 • Jums ir katras identificējamas personas rakstiska piekrišana, atbrīvojums un/vai atļauja izmantot katras identificējamas personas vārdu vai līdzību, lai varētu iekļaut un izmantot jūsu Ieguldījumus jebkādā veidā, kas paredzēts Vietnē un šajos Lietošanas noteikumos.

 • Jūsu Ieguldījumi nav nepatiesi, neprecīzi vai maldinoši.

 • Jūsu Ieguldījumi nav nepieprasīta vai nesankcionēta reklāma, reklāmas materiāli, piramīdas shēmas, ķēdes vēstules, surogātpasts, masu sūtījumi vai cita veida uzmākšanās.

 • Jūsu Materiāli nav nepieklājīgi, nepieklājīgi, nepieklājīgi, nepieklājīgi, netīkami, vardarbīgi, uzmācīgi, apmelojoši, apmelojoši vai citādi nevēlami (pēc mūsu ieskatiem).

 • Jūsu ieraksti nevienu neizsmej, neizsmej, nepazemina, nenoniecina, neiebiedē un neaizskar.

 • Jūsu Ieguldījumi netiek izmantoti, lai uzmācītos vai draudētu (šo terminu juridiskajā izpratnē) kādai citai personai un veicinātu vardarbību pret konkrētu personu vai personu grupu.

 • Jūsu Ieguldījumi nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu, noteikumu vai noteikumu.

 • Jūsu Ieguldījumi nepārkāpj nevienas trešās puses privātuma vai publicitātes tiesības.

 • Jūsu Ieguldījumi nepārkāpj nevienu piemērojamo likumu, kas attiecas uz bērnu pornogrāfiju, vai nav citādi paredzēti nepilngadīgo veselības vai labklājības aizsardzībai.

 • Jūsu Materiālos nedrīkst iekļaut nekādus aizskarošus komentārus, kas saistīti ar rasi, nacionālo izcelsmi, dzimumu, seksuālo orientāciju vai fiziskiem traucējumiem.

 • Jūsu Materiāli citādi nepārkāpj nevienu no šo Lietošanas noteikumu noteikumiem vai piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus, kā arī neatsaucas uz materiāliem, kas pārkāpj šos Noteikumus vai piemērojamos tiesību aktus vai noteikumus.

Jebkāda Vietnes izmantošana, pārkāpjot iepriekš minēto, ir pretrunā ar šiem Lietošanas noteikumiem, un cita starpā var izraisīt jūsu tiesību izmantot Vietni pārtraukšanu vai apturēšanu.


6. IEMAKSU LICENCE

Jūs un Vietne piekrītat, ka mēs varam piekļūt, glabāt, apstrādāt un izmantot jebkādu jūsu sniegto informāciju un personas datus saskaņā ar konfidencialitātes politikas noteikumiem un jūsu izvēli (tostarp iestatījumiem).

Iesniedzot ieteikumus vai citas atsauksmes par Vietni, jūs piekrītat, ka mēs varam izmantot un kopīgot šādas atsauksmes jebkādiem mērķiem bez atlīdzības.

Mēs neuzņemamies īpašumtiesības uz jūsu ieguldījumiem. Jums pilnībā pieder visi jūsu ieguldījumi un visas intelektuālā īpašuma tiesības vai citas īpašumtiesības, kas saistītas ar jūsu ieguldījumiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem paziņojumiem vai apgalvojumiem, kas ietverti jūsu ieguldījumos, kurus jūs sniedzat jebkurā Vietnes apgabalā. Jūs esat pilnībā atbildīgs par saviem ieguldījumiem Vietnē, un jūs nepārprotami piekrītat atbrīvot mūs no jebkādas atbildības un atturēties no jebkādas tiesvedības pret mums saistībā ar jūsu ieguldījumiem.

 

7. PIEDĀVĀJUMI

Jūs atzīstat un piekrītat, ka jebkuri jautājumi, komentāri, ieteikumi, idejas, atsauksmes vai cita informācija par Vietni ("Iesniegumi"), ko sniedzat mums, nav konfidenciāli un kļūst par mūsu īpašumu. Mums pieder ekskluzīvas tiesības, tostarp visas intelektuālā īpašuma tiesības, un mums ir tiesības neierobežoti izmantot un izplatīt šos Iesniegtos materiālus jebkādiem likumīgiem komerciāliem vai citiem mērķiem bez atlīdzības jums. Ar šo jūs atsakāties no visām morālajām tiesībām uz jebkuru šādu Iesniegumu, un jūs garantējat, ka jebkurš šāds Iesniegums ir jūsu oriģināls vai ka jums ir tiesības iesniegt šādu Iesniegumu. Jūs piekrītat, ka pret mums nevarēsiet vērsties ar regresa prasību par jebkuru iespējamu vai faktisku jūsu Iesniegto materiālu īpašumtiesību pārkāpumu vai nelikumīgu piesavināšanos.°.

 

8. VIETNES PĀRVALDĪBA

Mēs paturam tiesības, bet ne pienākumu: (1) uzraudzīt Vietni, lai konstatētu šo Lietošanas noteikumu pārkāpumus; (2) veikt atbilstošas tiesiskas darbības pret jebkuru personu, kas pēc mūsu ieskatiem pārkāpj likumu vai šos Lietošanas noteikumus, tostarp, bet ne tikai, ziņot par šādu lietotāju tiesībaizsardzības iestādēm; (3) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem atteikt, ierobežot piekļuvi, ierobežot pieejamību vai atspējot (ciktāl tas ir tehnoloģiski iespējams) jebkuru jūsu ieguldījumu vai tā daļu; (4) pēc saviem ieskatiem un bez ierobežojumiem, paziņojuma vai atbildības izņemt no Vietnes vai citādi atspējot visus failus un saturu, kas ir pārmērīgi lieli vai jebkādā veidā apgrūtina mūsu sistēmas; un (5) citādi pārvaldīt vietni, lai aizsargātu mūsu tiesības un īpašumu un veicinātu Vietnes pienācīgu darbību.

 

9. PRIVĀTUMA POLITIKA

Mums rūp datu konfidencialitāte un drošība. Lūdzu, iepazīstieties ar mūsu konfidencialitātes politiku: http://aerones.com/index.php/privacy-policyl. Izmantojot vietni, jūs piekrītat ievērot mūsu konfidencialitātes politiku, kas ir iekļauta šajos lietošanas noteikumos. Lūdzu, ņemiet vērā, ka vietne tiek izvietota Latvijā. Ja Jūs piekļūstat Vietnei no jebkura cita pasaules reģiona, kurā personas datu vākšanu, izmantošanu vai izpaušanu regulē likumi vai citas prasības, kas atšķiras no Latvijā spēkā esošajiem likumiem, tad, turpinot izmantot Vietni, Jūs pārsūtāt savus datus uz Latviju un piekrītat, ka Jūsu dati tiek pārsūtīti un apstrādāti Latvijā.


10. TERMIŅŠ UN IZBEIGŠANA

Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā, kamēr jūs izmantojat Vietni. NEIEROBEŽOJOT NEVIENU CITU ŠO LIETOŠANAS NOTEIKUMU NOTEIKUMU, MĒS PATURAM TIESĪBAS PĒC SAVIEM IESKATIEM UN BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA VAI ATBILDĪBAS LIEGT PIEKĻUVI VIETNEI UN TĀS LIETOŠANU (TOSTARP BLOĶĒT NOTEIKTAS IP ADRESES) JEBKURAI PERSONAI JEBKĀDA IEMESLA DĒĻ VAI BEZ IEMESLA, TOSTARP, BET NE TIKAI, JA IR PĀRKĀPTI JEBKĀDI ŠAJOS LIETOŠANAS NOTEIKUMOS IETVERTIE APLIECINĀJUMI, GARANTIJAS VAI APŅEMŠANĀS VAI JEBKĀDI PIEMĒROJAMIE LIKUMI VAI NOTEIKUMI. MĒS PĒC SAVIEM IESKATIEM JEBKURĀ LAIKĀ UN BEZ BRĪDINĀJUMA VARAM PĀRTRAUKT JŪSU VIETNES LIETOŠANU VAI DALĪBU TAJĀ VAI DZĒST JEBKĀDU JŪSU PUBLICĒTO SATURU VAI INFORMĀCIJU.

Ja mēs kāda iemesla dēļ pārtraucam vai apturam jūsu konta darbību, jums ir aizliegts reģistrēties un izveidot jaunu kontu ar savu vārdu, viltus vai aizņemtu vārdu vai jebkuras trešās personas vārdu, pat ja jūs rīkojaties trešās personas vārdā. Papildus jūsu konta pārtraukšanai vai apturēšanai mēs paturam tiesības veikt atbilstošas tiesiskas darbības, tostarp, bet ne tikai, civiltiesiskas, krimināltiesiskas un tiesiskās aizsardzības prasības.


11. IZMAIŅAS UN PĀRTRAUKUMI

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ mainīt, pārveidot vai dzēst Vietnes saturu pēc saviem ieskatiem un bez iepriekšēja brīdinājuma. Tomēr mums nav pienākuma atjaunināt jebkādu informāciju mūsu vietnē. Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt vai pārtraukt visas vietnes vai tās daļas darbību. Mēs neuzņemsimies nekādu atbildību pret jums vai jebkuru trešo personu par jebkādām izmaiņām, cenu izmaiņām, vietnes darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Mēs nevaram garantēt, ka Vietne būs pieejama visu laiku. Mēs varam saskarties ar aparatūras, programmatūras vai citām problēmām vai nepieciešamību veikt ar Vietni saistītu apkopi, kā rezultātā var rasties pārtraukumi, kavējumi vai kļūdas. Mēs paturam tiesības mainīt, pārskatīt, atjaunināt, apturēt, pārtraukt vai citādi pārveidot Vietni jebkurā laikā vai jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma. Jūs piekrītat, ka mēs neuzņemamies nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kaitējumu vai neērtībām, kas radušās tādēļ, ka neesat varējis piekļūt Vietnei vai to izmantot jebkurā Vietnes darbības pārtraukuma vai pārtraukšanas laikā. Nekas šajos Lietošanas noteikumos netiek uzskatīts par mūsu pienākumu uzturēt un atbalstīt Vietni vai sniegt jebkādus labojumus, atjauninājumus vai relīzes saistībā ar to.


12. ĪPAŠIE NOTEIKUMI

Šos noteikumus reglamentē un interpretē saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem, un Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem piemērošana ir skaidri izslēgta. Ja jūsu pastāvīgā dzīvesvieta ir ES un jūs esat patērētājs, jums papildus ir aizsardzība, ko nodrošina jūsu dzīvesvietas valsts obligātās tiesību normas. Aerones Engeneering un jūs abi piekrītat pakļauties Rīgas tiesu neekskluzīvajai jurisdikcijai, kas nozīmē, ka jūs varat celt prasību par savu patērētāju tiesību aizsardzību saistībā ar šiem lietošanas noteikumiem Latvijā vai ES valstī, kurā dzīvojat.


13. STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Eiropas Komisija nodrošina strīdu izšķiršanas platformu tiešsaistē, kurai varat piekļūt šeit: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Ja vēlaties vērst mūsu uzmanību uz šo jautājumu, lūdzu, sazinieties ar mums. 14. Labojumi Vietnē var būt informācija, kurā ir drukas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumi, tostarp apraksti, cenas, pieejamība un dažāda cita informācija. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, kā arī jebkurā laikā mainīt vai atjaunināt Vietnē sniegto informāciju bez iepriekšēja brīdinājuma.


14. LABOJUMI

Vietnē var būt informācija, kas satur tipogrāfiskas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus, tostarp apraksti, cenas, pieejamība un dažāda cita informācija. Mēs paturam tiesības labot jebkādas kļūdas, neprecizitātes vai izlaidumus un jebkurā laikā mainīt vai atjaunināt informāciju vietnē bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

15. PAZIŅOJUMS

VIETNE TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA TĀ IR, UN TĀDA, KĀDA TĀ IR PIEEJAMA. JŪS PIEKRĪTAT, KA VIETNI UN MŪSU PAKALPOJUMUS IZMANTOJAT TIKAI UZ SAVU RISKU. LIKUMĀ ATĻAUTAJĀ APJOMĀ MĒS ATSAKĀMIES NO VISĀM GARANTIJĀM, IZTEIKTĀM VAI NETIEŠĀM, SAISTĪBĀ AR VIETNI UN TĀS LIETOŠANU, TOSTARP, BET NE TIKAI, NO NETIEŠAJĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIM UN NEPĀRKĀPUMIEM. MĒS NESNIEDZAM NEKĀDAS GARANTIJAS VAI APLIECINĀJUMUS PAR VIETNES SATURA PRECIZITĀTI VAI PILNĪGUMU VAI JEBKURAS AR VIETNI SAISTĪTAS VIETNES SATURU, UN MĒS NEUZŅEMAMIES NEKĀDU ATBILDĪBU PAR JEBKĀDĀM (1) KĻŪDĀM, NEPRECIZITĀTĒM VAI NEPRECIZITĀTĒM SATURĀ UN MATERIĀLOS, (2) JEBKĀDA VEIDA MIESAS BOJĀJUMIEM VAI ĪPAŠUMA BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES JŪSU PIEKĻUVES VIETNEI UN TĀS LIETOŠANAS REZULTĀTĀ, (3) JEBKĀDU NESANKCIONĒTU PIEKĻUVI MŪSU DROŠAJIEM SERVERIEM UN/VAI TAJOS GLABĀTAJAI PERSONISKAJAI INFORMĀCIJAI UN/VAI FINANŠU INFORMĀCIJAI VAI TO IZMANTOŠANU, (4) JEBKĀDI PĀRRAIDES PĀRTRAUKUMI VAI PĀRTRAUKŠANA UZ VIETNI VAI NO TĀS, (5) JEBKĀDAS KĻŪDAS, VĪRUSI, TROJAS ZIRGI VAI TAMLĪDZĪGI, KO UZ VIETNI VAI CAUR TO VAR PĀRRAIDĪT JEBKURA TREŠĀ PERSONA, UN/VAI (6) JEBKĀDAS KĻŪDAS VAI IZLAIDUMI JEBKURĀ SATURĀ UN MATERIĀLOS VAI JEBKĀDI JEBKĀDA VEIDA ZAUDĒJUMI VAI KAITĒJUMS, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT JEBKURU SATURU, KAS PUBLICĒTS, PĀRRAIDĪTS VAI CITĀDI PADARĪTS PIEEJAMS, IZMANTOJOT VIETNI. MĒS NEGARANTĒJAM, NEATBALSTĀM, NEGARANTĒJAM, NEGARANTĒJAM UN NEUZŅEMAMIES ATBILDĪBU PAR NEVIENU PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, KO REKLAMĒ VAI PIEDĀVĀ TREŠĀ PERSONA, IZMANTOJOT VIETNI, JEBKURU HIPERSAITES VIETNI VAI JEBKURU VIETNI VAI MOBILO LIETOJUMPROGRAMMU, KAS PARĀDĀS REKLĀMKAROGĀ VAI CITĀ REKLĀMĀ, UN MĒS NEESAM PUSE UN NEKĀDĀ VEIDĀ NEESAM ATBILDĪGI PAR JEBKĀDA DARĪJUMA UZRAUDZĪBU STARP JUMS UN JEBKURAS TREŠĀS PERSONAS PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU SNIEDZĒJIEM. TĀPAT KĀ IEGĀDĀJOTIES PRODUKTU VAI PAKALPOJUMU, IZMANTOJOT JEBKURU INFORMĀCIJAS NESĒJU VAI JEBKURĀ VIDĒ, JUMS IR JĀIZMANTO VISLABĀKĀ IESPĒJAMĀ PIESARDZĪBA UN VAJADZĪBAS GADĪJUMĀ JĀBŪT PIESARDZĪGAM.

 

 16. ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMI

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ MĒS VAI MŪSU DIREKTORI, DARBINIEKI VAI AĢENTI NAV ATBILDĪGI JUMS VAI JEBKURAI TREŠAJAI PUSEI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, GADĪJUMA RAKSTURA, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI SODĀMIEM ZAUDĒJUMIEM, TOSTARP ZAUDĒTU PEĻŅU, NEGŪTIEM IENĀKUMIEM, DATU ZUDUMU VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RADUŠIES, IZMANTOJOT VIETNI, PAT JA MĒS ESAM INFORMĒTI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU.


17. ATLĪDZĪBA

 Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt un pasargāt mūs, tostarp mūsu meitasuzņēmumus, saistītos uzņēmumus un visus mūsu attiecīgos vadītājus, aģentus, partnerus un darbiniekus, no jebkādiem zaudējumiem, kaitējumiem, atbildības, prasībām vai prasībām, tostarp pamatotām advokātu atlīdzībām un izdevumiem, ko jebkura trešā persona ir cēlusi vai kas izriet no: (1) Vietnes izmantošanu; (2) šo Lietošanas noteikumu pārkāpšanu; (3) jebkādu jūsu šajos Lietošanas noteikumos sniegto apliecinājumu un garantiju pārkāpšanu; (4) trešās personas tiesību, tostarp, bet ne tikai, intelektuālā īpašuma tiesību, pārkāpšanu; vai (5) jebkādu atklātu kaitniecisku rīcību pret jebkuru citu Vietnes lietotāju, ar kuru jūs esat izveidojis savienojumu, izmantojot Vietni. Neatkarīgi no iepriekš minētā mēs paturam tiesības uz jūsu rēķina uzņemties ekskluzīvu aizstāvību un kontroli jebkurā lietā, par kuru jums ir pienākums mums atlīdzināt zaudējumus, un jūs piekrītat uz sava rēķina sadarboties ar mums šādu prasību aizstāvībā. Mēs pieliksim visas pūles, lai informētu jūs par jebkuru šādu prasību, prasību vai procesu, uz kuru attiecas šī kompensācija, tiklīdz par to uzzināsim.


18. LIETOTĀJA DATI

Mēs saglabāsim noteiktus datus, kurus jūs pārsūtāt uz Vietni, lai pārvaldītu Vietnes darbību, kā arī datus, kas saistīti ar Vietnes lietošanu. Lai gan mēs regulāri veicam regulāras datu rezerves kopijas, par visiem datiem, kurus jūs pārsūtāt vai kuri attiecas uz jebkuru darbību, ko esat veicis, izmantojot Vietni, atbildat tikai jūs. Jūs piekrītat, ka mēs neesam atbildīgi pret jums par jebkādu šādu datu zudumu vai bojājumu, un jūs atsakāties no jebkādām tiesībām celt pret mums prasību, kas izriet no šādu datu zuduma vai bojājuma.

 

19. ELEKTRONISKĀ SAZIŅA, DARĪJUMI UN PARAKSTI

 Vietnes apmeklēšana, e-pasta vēstuļu sūtīšana un tiešsaistes veidlapu aizpildīšana ir elektroniskā saziņa. Jūs piekrītat saņemt elektronisko saziņu un piekrītat, ka visi līgumi, paziņojumi, informācijas izpaušana un citi paziņojumi, ko mēs jums sniedzam elektroniski, izmantojot e-pastu un Vietni, atbilst visām juridiskajām prasībām, ka šādai saziņai jābūt rakstveidā. AR ŠO JŪS PIEKRĪTAT ELEKTRONISKO PARAKSTU, LĪGUMU, PASŪTĪJUMU UN CITU IERAKSTU IZMANTOŠANAI, KĀ ARĪ ELEKTRONISKAI PAZIŅOJUMU, POLITIKU UN IERAKSTU PAR DARĪJUMIEM, KURUS ESAM UZSĀKUŠI VAI PABEIGUŠI VAI VEIKUŠI MĒS VAI VIETNĒ, PIEGĀDEI. Ar šo jūs atsakāties no jebkādām tiesībām vai prasībām saskaņā ar jebkuras jurisdikcijas likumiem, noteikumiem, noteikumiem, rīkojumiem vai citiem tiesību aktiem, kas paredz oriģinālu parakstu vai neelektronisku ierakstu piegādi vai saglabāšanu, vai maksājumiem vai kredītu piešķiršanu, izmantojot citus līdzekļus, nevis elektroniskos.

 

20. KALIFORNIJAS LIETOTĀJI UN IEDZĪVOTĀJI

Ja sūdzība, kas iesniegta mums, netiek apmierinoši atrisināta, varat sazināties ar Kalifornijas Patērētāju lietu departamenta Patērētāju pakalpojumu nodaļas Sūdzību palīdzības nodaļu, rakstveidā rakstot uz adresi 1625 North Market Blvd., Suite N 112, Sacramento, California 95834 vai zvanot pa tālruni (800) 952-5210 vai (916) 445-1254.

 

21. DAŽĀDI PASĀKUMI

Šie Lietošanas noteikumi un jebkuras politikas vai darbības noteikumi, ko mēs publicējam Vietnē vai saistībā ar Vietni, veido visu vienošanos un izpratni starp jums un mums. Mūsu nespēja izmantot vai īstenot jebkuras šo Lietošanas noteikumu tiesības vai noteikumus nav uzskatāma par atteikšanos no šādām tiesībām vai noteikumiem. Šie Lietošanas noteikumi ir spēkā visā likumā atļautajā apmērā. Mēs jebkurā laikā varam nodot jebkuras vai visas savas tiesības un pienākumus citiem. Mēs neesam atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem, bojājumiem, aizkavēšanos vai bezdarbību, kas radusies tādu iemeslu dēļ, kuri ir ārpus mūsu saprātīgas kontroles. Ja kāds šo Lietošanas noteikumu noteikums vai tā daļa tiek atzīts par nelikumīgu, spēkā neesošu vai neizpildāmu, šis noteikums vai tā daļa tiek uzskatīta par atdalāmu no šiem Lietošanas noteikumiem un neietekmē pārējo noteikumu spēkā esamību un izpildāmību. Šo Lietošanas noteikumu vai Vietnes lietošanas noteikumu rezultātā starp jums un mums nav izveidotas kopuzņēmuma, partnerattiecību, darba vai starpniecības attiecības. Jūs piekrītat, ka šie Lietošanas noteikumi netiks interpretēti pret mums to sastādīšanas dēļ. Ar šo jūs atsakāties no jebkādiem un visiem iebildumiem, kas jums varētu būt, pamatojoties uz šo Lietošanas noteikumu elektronisko formu un to, ka puses nav parakstījušas šos Lietošanas noteikumus, lai tos izpildītu.


22. SAZINIETIES AR MUMS

Lai atrisinātu sūdzības par Vietni vai saņemtu papildu informāciju par Vietnes lietošanu, lūdzu, sazinieties ar mums pa šādu adresi:
Aerones Engeneering

Vestienas 32

Rīga LV-1035

Latvija

Tālrunis: +371 2809 0999

[email protected]