DJI_0138-1-1.jpg
Robotizētas vēja turbīnu aprūpes sistēmas | Aerones

Finansējums

Zilā inovācija

Ārzonas robotizētā asmeņu aprūpes sistēma

Projekta ilgums ir no 01.10.2020. līdz 30.06.2024. (45 mēneši).
Kopējais budžets: EUR 2 773 947,34
EJZF dotācija: EUR 1 746 121,24
Konsorcija partneri: SIA "Saunora"
Partneri natūrā: GE Renewable Energy (FR) & Tethys Energy Services (UK).
Dotācijas līgums Nr.: 959016
Tīmeklī: www.aerones.com/offshore/

 

Cits projekta finansējums

Robotizēta vēja turbīnu lāpstiņu kopšanas sistēma

Aerones projekts, ko līdzfinansē InnoEnergy

Projekta ilgums: Janvāris 2019 - 2022. gada decembris

Projekta partneri: "Rīgas Tehniskā universitāte" (Latvija), "Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij van Wolferen" (Nīderlande) un "M&G Connection SLU" (Spānija).

Budžets: 3 478 EUR miljoni, tostarp InnoEnergy finansējums EUR 2,782 miljoni.

Projekta mērķis: projekts "Robotizēta vēja turbīnu lāpstiņu apkopes sistēma" atbalstīs pētniecības un izstrādes pasākumus, lai paātrinātu robotizētas vēja turbīnu apkopes sistēmas, kas nodrošina dažādus pakalpojumus, attīstību. Aerones tehnoloģija pilnībā automatizēs vēja turbīnu apkopes procesu un ļaus viegli piekļūt problemātiskajām vēja turbīnas vietām, tādējādi ļaujot sniegt precīzus pakalpojumus īsākā laikā salīdzinājumā ar tradicionālajām metodēm. Ņemot vērā tehnoloģijas potenciālu, šāda pieeja palielinātu tehniskās apkopes pieejamību, veicinātu vēja turbīnu īpašnieku vēlmi regulāri apkalpot lāpstiņas un kopumā - uzlabotu vēja enerģijas ražošanas efektivitāti un ilgtermiņā pagarinātu vēja turbīnu kalpošanas laiku regulāras tehniskās apkopes pakalpojumu dēļ.

Ierosinātās projekta darbības:

 • Smago dronu rāmja un akumulatora optimizācija, svara samazināšana.

 • Vēja turbīnu tīrīšanas sistēmu testēšana, pētniecība un izstrāde.

 • Ledus atkausēšanas procesa uzlabošana un testēšana uz lauka.

 • Pārklājuma efektivitātes izpēte dažādām lāpstiņu pārklājuma ģeometrijām.

 • Vēja turbīnu lāpstiņu pārklājuma sistēmas izstrāde un testēšana uz lauka.

 • Pārklājuma deģenerācijas ātruma izpēte testētajām vēja turbīnām.

 • Produktu sertificēšana un patentēšana.

 • Robotizētas asmeņu aprūpes sistēmas funkciju automatizācijas izstrāde.

 
 

Jūras vēja turbīnu lāpstiņu iekšējās pārbaudes robotu sistēma

GreenOffshoreTech projekts Nr. 1012

Projekta mērķis: izstrādāta robotizēta sistēma jūras vēja turbīnu lāpstiņu iekšējai pārbaudei un tūlītējai datu augšupielādei.
Projekta akronīms: OffshoreIIN
Saņēmējs: SIA Aerones Engineering
Budžets: EUR 60 000 vienreizējs maksājums

 

Atvērtas ķēdes meklētājs zibensaizsardzības sistēmām

Akronīms: LPS-OCF

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir izstrādāt zibensaizsardzības sistēmas atklātās ķēdes meklētāja (LPS-OCF) prototipu, izmantojot radiosakaru tehnoloģiju, lai ar 500 mm precizitāti lokalizētu bojājumus LPS. Prototips tiks testēts, apstiprināts un demonstrēts darba vidē, ļaujot efektīvi remontēt vēja turbīnu rotoru lāpstiņas un, iespējams, sniedzot labumu citām nozarēm, kurās izmanto LPS. Tiks ņemta vērā vides ilgtspēja un komponentu aprites princips.

Dotācijas līgums:101074552
Projekta akronīms:
Silīcija Eiroklasteris
Būvuzņēmējs: MOBILIE AUGSTUMI
Saņēmējs: SIA Aerones Engineering

      

 

Palīdzība un apmācība MVU pārveidošanai progresīvās ražošanas jomā

Programma: H2020-2018-2020

Projekta mērķis: ADMA TranS4MErs paātrinās rūpnīcu pārtapšanu par nākotnes rūpnīcām, ņemot vērā ekoloģiskos, digitālos un sociālos izaicinājumus. Tas tiks panākts, gudri kombinējot visu savienojošo kopienas platformu kopā ar rīku kopu, virtuālām un fiziskām mācību aktivitātēm, palīdzības programmām, pielāgotu mācību saturu visās attiecīgajās tehnoloģiju jomās un lietojumu kopumu. Visi šie pakalpojumi, rīki, palīdzība un pakalpojumu komponenti palīdzēs MVU pareizajā posmā, lai tie varētu uzsākt savu Trans4mation ceļojumu.

Dotācijas līgums: 101037866
Projekta akronīms:
ADMA TranS4MErs
Saņēmējs: SIA Aerones Engineering

   

 

Projekts Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002

SIA Aerones Engineering sadarbībā ar SIA Intelitech īsteno pētījumu Nr. 2.1 "Vēja turbīnas lāpstiņu pamatnes iekšējās vizuālās inspekcijas robotizēta rīka izveide"

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 606 174,43 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 344 055,22 EUR.

Pētījuma mērķis: izstrādāt robotisku sistēmu, kas spēj uzņemt augstas kvalitātes vēja turbīnas lāpstiņas iekšienes attēlus lāpstiņas sākumā, kur tās diametrs ir lielāks par metru.

Plānotie rezultāti: 
05.2023. - izstrādāts sistēmas arhitektūras pamata koncepts un optiskās sistēmas koncepts ar daļēju kameras vadības automatizāciju;
11.2023. - izstrādāts pozicionēšanās metodikas koncepts un kameras vadības automatizācija;
05.2024. - veikti pirmie sistēmas testi kontrolētā vidē un iegūts pietiekams datu apjoms sistematizācijas algoritma testēšanai;
12.2024. - darboties pirmie sistēmas testi operacionālā vidē un izstrādāts un darbībā nodemonstrēts robotizētais rīks.

Pētījuma īstenošanas termiņš: 2023.gada 1. janvāris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita:
30.06.2023. - Izstrādāts pamata optiskās sistēmas koncepts ar daļēju kameras vadības automatizāciju, kas ietver kameru testus un rezultātu salīdzināšanu, kā arī koncepts automātiskai datu ielasīšanai. Attīstīta lāzerskanera komponente. Apzināti tehniskie ierobežojumi un sastādīts procesu plāns, kā iegūtie dati tiks apstrādāti un nosūtīti. Izvēlēts minimāls un vienkāršs sistēmas mehāniskās kustības sistēmas princips, precizētas pieejamās komponentes, uzmodelēti galvenie mezgli mehāniskajam risinājumam.

31.12.2023. - Izpētīts un definēts optimālais kameras vadības automatizācijas risinājums, optimālais risinājums attēlu automatiziskai ielasīšanai, kā arī piemērotākais risinājums risinājums risinājums risinājums robota pozīcijas noteikšanai. Padziļināti tika pētīts fokusēšanas dziļums un apgaismojums dažādos apgaismojuma apstākļos, tika padziļināti analizēti fotokameras parametri un veikta kameras vadības automatizācija. Tika attīstīta automātiska datu ielasīšana, identificējot operatoram manuāli ievadāmos parametrus, kā arī algoritmu, pēc kāda sistēma strādā, balstoties uz ievadītajiem datiem. Pozīcijas noteikšanai salīdzinātas lāzerskenēšanas un lidojuma laika (ToF) sensora alternatīvas. Tika iegūti un analizēti dati vēja turbīnas lāpstiņas iekšienē, analizējot noteikto attālumu un signāla stiprumu.

30.06.2024 - sasniegti sekojoši rezultāti:

 • uzlabots risinājums attēlu automātiskai ielasīšanai;
 • izveidots risinājums robota pozīcijas maiņai / pārvietošanai;
 • uzlabots risinājumu robota pozīcijas noteikšanai;
 • iegūtas lāpstiņu iekšienes fotogrāfijas datu sistematizācijas algoritma izstrādei/trenēšanai.

Izstrādāts un uzbūvēts kameras grozīšanas mehānisms ar divām brīvības pakāpēm. Mehānisma vadība tiek realizēta, izmantojot maza izmēra servomotoru. Papildus ir izstrādāta arī programmatūra motoru vadībai. Lai nodrošinātu prototipa funkcionalitāti, tika veikta visu programmatūras moduļu kopēja integrācija un testēšana. Vienlaikus uzlabots un pilnveidots risinājums iegūto datu un attēlu automātiskai ielasīšanai, lai veiktu attēlu saglabāšanu.

Izmantojot izstrādāto kameras grozīšanas konstrukciju ar servo motoriem, kas aprīkota ar specializētu LED apgaismojumu, ir darboties pirmie sistēmas testi kontrolētā vidē. Rezultātā iegūtie attēli un LIDAR dati tiks izmantoti turpmākai izstrādei, lai uzlabotu sistēmas ātrdarbību un paaugstinātu attēlu kvalitāti.

Pētījums tiek īstenots SIA "LEO PĒTĪJUMU CENTRS" Atveseļošanas un noturības mehānisma projekts "Latvijas elektrisko un optisko iekārtu ražošanas nozares kompetences centrs" Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/002 ietvaros. 

Projekta mērķis: Projekta projekts: sekmēt Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju - Aparātbūves (elektronikas) nozares uzņēmumu investīcijas pētniecībā un attīstībā un veidot saiknes un sinerģiju starp uzņēmumiem, pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijām un augstākās izglītības nozari, jo īpaši veicinot investīcijas produktu un pakalpojumu attīstībā, tehnoloģiju nodošanu, sociālās inovācijas, eko-inovācijas, sabiedrisko pakalpojumu lietotnes, pieprasījuma stimulēšanu, tīklu veidošanu, kopu izveidi un atvērtās inovācijas ar viedās specializācijas palīdzību un atbalstīt tehnoloģisko un lietišķo pētniecību, izmēģinājuma projektus, ražojumu apstiprināšanu to agrīnā izstrādes stadijā, ražošanas spēju palielināšanu un pirmo ražošanu, jo īpaši attiecībā uz svarīgākajām pamattehnoloģijām un universālo tehnoloģiju izplatīšanu.

Projekts Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

SIA Aerones Engineering sadarbībā ar SIA Happy Fish īsteno pētījumu "Robotizētas sistēmas izveide vēja turbīnu torņu mazgāšanai"

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 370 095,20 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 166 542,84 EUR.

Pētījuma mērķis: izveidot robotu sistēmu un tai pielāgotu videi draudzīgu mazgāšanas līdzekli vēja turbīnas torņa mazgāšanai, kas spētu veikt vēja turbīnu torņu tīrīšanu ātrāk, efektīvāk un drošāk kā esošie komerciālie risinājumi, kas izmanto industriālos alpīnistus.

Plānotie rezultāti: 
04.2023. - sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts, tai skaitā definētas robota un mazgāšanas līdzekļa tehniskās prasības;
07.2023. - izveidots neliela izmēra robota modelis, sagatavots sākotnējais apraksts potenciālajam risinājumam, veikti līdzekļu efektivitātes pētījumi;
10.2023. - veikta neliela izmēra robota modeļa testēšana un uzlabošana, veikti mazgāšanas līdzekļa koncentrācijas palielināšanas pētījumi;
01.2024. - veikta robota pilna izmēra prototipa dizaina izstrāde (projektēšana, uzlabošana atbilstoši aprēķiniem), veikti ūdens sagatavošanas pētījumi, atrasts optimālais līdzekļa koncentrāta un ūdens sagatavošanas risinājums;
04.2024. - izveidots funkcionējošs pilna izmēra robota prototips, mazgāšanas līdzekļa risinājums gatavs testam ar pilna izmēra robotu, sagatavots paraugs;
07.2024. - darboties robotizētās sistēmas testi, uzlabots robots, darboties robotizētās sistēmas testi, uzlabots mazgāšanas līdzeklis vai mazgāšanas tehnoloģija saskaņā ar robota darbību praksē;
10.2024. - jaunajai robotizētajai sistēmai piemērota robota vadības platforma, izvērtētas ūdens filtrācijas un paša robota komponenšu mazgāšanas iespējas, atrasts optimālais risinājums;
12.2024. - darboties uzlabojumi pēc testiem, pabeigta vēja turbīnu torņu mazgāšanas robotiskā sistēma, tai skaitā mazgāšanas līdzeklis un tā lietošanas metodoloģija.

Pētījuma īstenošanas termiņš: 2023.gada 1. februāris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita:
30.04.2023. - Sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts, tai skaitā definētas robota un mazgāšanas līdzekļa tehniskās prasības. Noteikts uzdevums virsmaktīvo vielu testiem, kā arī robota modeļa izstrādei.
31.07.2023. - SIA "Aerones Engineering" izveidots neliela izmēra robota modelis, savukārt SIA "Happy Fish" sagatavots sākotnējais apraksts potenciālajam mazgāšanas līdzekļa risinājumam un veikti līdzekļu efektivitātes pētījumi.
31.10.2023. - Testēta neliela izmēra robota modeļa darbība un veikti uzlabojumi, kā arī veikt pētījumi ar mērķi palielināt mazgāšanas līdzekļa koncentrāciju.

31.01.2024. - Izstrādāts robota pilna izmēra prototipa dizains - veikta projektēšana un uzlabošana atbilstoši aprēķiniem, kā arī veikt mazgāšanas līdzekļa ūdens sagatavošanas pētījumi, atrasts optimālais risinājums līdzekļa koncentrātam un ūdens sagatavošanai.

30.04.2024 - SIA "Aerones Engineering" ir sagatavots funkcionējošs pilna izmēra robota prototips, savukārt SIA "Happy Fish" - sagatavots paraugs mazgāšanas līdzekļa risinājumam. Risinājums ir gatavs testam ar pilna izmēra robotu.

Pētījums tiek īstenots SIA "Mašīnbūves kompetences centrs" Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta "Mašīnbūves kompetences centrs" Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros. 

Projekta mērķis: Projekta mērķis: Komersantu konkurētspējas paaugstināšana, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot pētniecības projektus viedās specializācijas apakšjomā modernas ražošanas tehnoloģijas un inženiersistēmas, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā minētajā jomā.

Projekts Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006

 

SIA Aerones Engineering īsteno pētījumu Nr.1.6. "Modulāra, ērti lietojama un pret apkārtējās vides ietekmi izturīga vēja turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota prototipa izstrāde (SolidIIN)"

Pētījuma kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 571 000 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 199 850 EUR.

Pētījuma mērķis: izstrādāts un pārbaudīts vēja parku turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota prototips, kas ir modulārs, ērti lietojams un izturīgs pret apkārtējās vides ietekmi.

Plānotie rezultāti: 
01.2024. - veikta izpēte un sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts un dizains, tai skaitā definētas robota tehniskās prasības;
04.2024. - veikta daļēja robota modeļa jeb tā komponenšu prototipa izstrāde, testēšana un uzlabošana;
07.2024. - veikta robota pilna prototipa dizaina izstrāde, testēšana un uzlabošana;
10.2024. - veikta atbilstošā vidē funkcionējoša robota prototipa testēšana, veikta sagatavošanās EMC sertifikācijas testiem;
12.2024. - darboties uzlabojumi pēc testiem, pabeigta vēja turbīnu lāpstiņu iekšējās inspekcijas robota pielāgošana jūras videi.

Pētījuma īstenošanas termiņš: 2023.gada 1. novembris - 2024.gada 31.decembris.

Īstenošanas gaita:

31.01.2024. - veikta nepieciešamā izpēte risinājuma koncepta sagatavošanai, definētas robota tehniskās prasības, sagatavots sākotnējais robotiskās sistēmas koncepts un dizains.

30.04.2024 - veikta daļēja robota modeļa jeb tā komponenšu prototipa izstrāde, testēšana un uzlabošana, kā arī nodrošināta lietderības pārbaude.

Pētījums tiek īstenots SIA "Mašīnbūves kompetences centrs" Atveseļošanas un noturības mehānisma projekta "Mašīnbūves kompetences centrs" Nr. 5.1.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/006 ietvaros. 

Projekti Nr. 1.2.1.1.1/18/A/006

SIA Aerones Engineering īstenoja pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunam produktam un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Aerones pētniecības projekta nosaukums: "Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības iejaukšanos"

Projekti Nr.1.2.1.1.1/18/A/006

Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis - 2021.gada 31.marts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA "Intelitech".

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis: Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduļiem, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta rezultāti:
Projektā tika izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96 % efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Tika izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobežotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Projekta laikā gala patērētājs evolucionēja no drona uz robotisku sistēmu. Projekta ietvaros sistēmai, kas mehāniski izveidota iepriekš, tika izvēlētas optimālākās elektroniskās komponentes un sistēma tika testēta, nosakot tās cēlējspēku (faktiskais katra propellera cēlējspēks ir 6 kg) un elektrisko komponenšu stabilitāti.

Projekts Nr.CB133

SIA Aerones Engineering 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu ar biedrību "Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris" par Interreg Centrālbaltijas programmas (2014 -2020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

 

2017. gada 10. martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmu "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana". 

2019. gada 24. janvārī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/12 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmu "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Apmācību īstenošana ārvalstu investoru dziesmās

 

2022. gada 14.septembrī SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-8-L-2022/22 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru dziesmai" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

2022. gada 6.septembrī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-8-L-2022/5 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru dziesmai" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

Mini MBA apmācības

 

2022. gada 21.martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. 5.3-7-L-2022/7 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu "Apmācību īstenošana ārvalstu investoru vajadzībām" (ID Nr. 1.2.2.3/16/I/003) ietvaros.

Līgums ar Latvijas Darba devēju konfederāciju

2019. gada 5. martā SIA Aerones Engineering parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par darbības programmas "Izaugsme un Nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atblasta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkļu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. augustam. 
 

Līgums ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju

2019. gada 1. augustā SIA Aerones Engineering parakstīja granta līgumu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par projekta "Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai" īstenošanu. 
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Projekta kopējais budžets EUR 20 000.
 

 

Līgums ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 "Elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmju pilnveidošana" īstenošanu.
Projekta mērķis: pilnveidot elektronikas, optikas, elektrotehnikas un telekomunikācijas uzņēmumu darbinieku prasmes, sekmējot tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/002 "Nodarbināto apmācības mašīnbūves un metālapstrādes nozarē" īstenošanu.
Projekta mērķis: nodrošināt mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nodarbināto apmācības un kvalifikācijas celšanu mašīnbūves un metālapstrādes nozarei svarīgākajās jomās, kas sekmētu darba ražīguma pieaugumu un jaunu, uzlabotu produktu un tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu ražošanā.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Latvijas IT klasteris"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību "Latvijas IT klasteris" par projekta Nr. 1.2.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31.decembrim.

Projekti Nr.1.2.1.1.1/16/A/002

SIA Aerones Engineering īstenojusi pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projekta iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Aerones - augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 107 926,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 62 636,00 EUR.

Projekta mērķis: izpētīt bezpilota lidaparāta kustības dinamikas mijiedarbību ar uz dažādām tehnoloģijām būvētu sensoru izmantošanas īpatnībām un izstrādāt elektrisko multi-rotoru lidaparātu sensoru un telemetrijas kopni, kas dotu iespēju:

 • ar augstu drošības līmeni pilotēt fiksētā augstumā no zemes, piemēram, velkot snovbordistu;

 • automātiski ziņot un izvairīties no vadiem un kokiem;

 • droši pilotēt attālināti, piemēram, izmantojot mobilo operatoru tīklu;

 • pilotēt sliktos laika apstākļos.

 

Projekta rezultāti:

 1. Pētījums par dažādiem risinājumiem automatizētas augstumu mērīšanas sistēmai;

 2. pētījums par konkrētu risinājumu šķēršļu noteikšanai;

 3. pētījums par konkrētu risinājumu attālinātas vadības sistēmai;

 4. pētījums par konkrētu risinājumu lidaparāta stabilizācijai sliktos laika apstākļos;

 5. visu pētījuma gaitā izvēlēto komponenšu sinhronas darbības sistēmas izveide un programmēšana. Rezultātā jāiegūst sistēma, kas ļauj lidaparātu attālināti vadīt un lidaparāts spēj noteikt šķēršļus savā priekšā, noteikt savu augstumu kā arī lidot sliktos laika apstākļos. 

 

 

Sazinieties ar mums

ES: Katlakalna iela 11, Latgales priekšpilsēta,
Rīga, LV-1073
+371 2809 0999


ASV: 105 N 1st St #429 PMB 22980
Sanhosē, CA 95103
+1 669 213 80 50