DJI_0138-1-1.jpg
Sistemas Robotizado de manutenção de turbinas eólicas | Aerones

Financiamento

Inovação Azul

Sistema robótico de tratamento de pás offshore

A duração do projeto é de 01.10.2020 a 30.09.2023 (36 meses)
Orçamento total: EUR 2 494 458.90
Bolsa EMFF: EUR 1 746 121,24
Parceiros do consórcio: SIA "Saunora"
Parceiros em espécie: GE Renewable Energy (FR) & Tethys Energy Services (UK)
Contrato de subvenção nº: 959016
Web: www.aerones.com/offshore/

 

 

Outros financiamentos de projetos

Sistema Robotizado de Tratamento de Lâminas de Turbinas Eólicas

Projeto Aerones co-financiado pela InnoEnergy

Duração do projeto: Janeiro 2019 - dezembro 2022

Parceiros do projeto: "Riga Technical University" (Letônia), "Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij van Wolferen" (Holanda) e "M&G Connection SLU" (Espanha)

Orçamento: EUR 3.478 milhõesincluindo o financiamento da InnoEnergy no valor de 2.782 milhões de euros.

Objetivo do projeto: o projeto "Robotic Wind Turbine Blade Care System" apoiará atividades de P&D para impulsionar o desenvolvimento mais rápido do sistema de manutenção de turbinas eólicas Robotic que está fornecendo vários serviços. A tecnologia Aerones automatizará totalmente o processo de manutenção das turbinas eólicas e acessará facilmente os pontos problemáticos da turbina eólica, permitindo, assim, fornecer um serviço preciso em um período de tempo mais curto em comparação com os métodos tradicionais. Considerando o potencial da tecnologia, tal abordagem aumentaria a acessibilidade econômica da manutenção, aumentaria a disposição dos proprietários de turbinas eólicas para prestar serviços regulares e gerais - melhorar a eficiência da geração de energia eólica e, a longo prazo, aumentar a vida útil das turbinas eólicas devido aos serviços regulares de manutenção.

Atividades propostas para o projeto:

 • Estrutura do drone heavy-lift e otimização da bateria, redução de peso.

 • Testes, pesquisa e desenvolvimento de sistemas de limpeza de turbinas eólicas.

 • Melhoria do processo de degelo e testes em campo.

 • Estudo da eficiência do revestimento para várias geometrias de revestimento de lâminas.

 • Desenvolvimento de sistema de revestimento de lâminas de turbinas eólicas e testes de campo.

 • Estudar a taxa de degeneração do revestimento em turbinas eólicas testadas.

 • Certificação e patenteamento de produtos.

 • Desenvolvimento da automatização da função do sistema robotizado de tratamento de lâminas.

 
 

Projekts Nr 1.2.1.1/18/A/006

SIA Aerones Engineering īstenoja pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros"

Aerones pētniecības projekta nosaukums: "Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu"

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis - 2021.gada 31.marts.

Gravata de Projekts īstenots sadarbībā ar SIA "Intelitech.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis: Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

2019. gada 2. ceturksnis

 • Litija akumulatoru monitorēšanas sistēmas elektronikas plašu jaunas versijas testēšana un izpēte.
 • Drona elektronikas moduļu (ar dubulto rezervi un rezerves akumulatoru) barošanas plates testēšana un izpēte.
 • Motoru signālu koriģēšanas koriģēšanas placas elektronikas analīze.
2019. gada 3. ceturksnis
 • Motoru pāra slodzu salāgošana: sistēmas izveide un testēšana.
 • Pielāgota viena motora kanāla testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Līdzsprieguma pārveidotāja pārbaude inteliģentai barošanas sistēmai.
 
2019. gada 4. ceturksnis
 • Daudzkanālu testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Daudzkanālu slodzes testi, risinājuma izstrāde pārslodzes novēršanai.
 • Daudzkanālu drona prototipa izveide.
2020. gada 1. ceturksnis
 • Motoru pāra cēlējspēka pārbaude.
 • Daudzkanālu motoru slodzes testi.
 • Pārslodzes novēršanas risinājumu izpēte.
2020. gada 2. ceturksnis
 • Risinājuma izveide pārslodzes novēršanai daudzkanālu sistēmā.
 • Pārslodzes risinājuma testi daudzkanālu sistēmā.
 • Motoru darbināšanas testi un demonstrācija.

2020. gada 3. ceturksnis

 • Sprieguma pārveidošanas tehniskā risinājuma izstrāde validācija un validācija
 • Dzesēšanas risinājuma izstrāde un validācija
 • Barošanas sistēmas prototipa testi

2020. gada 4. ceturksnis

 • Daudzkanālu sistēmas gala versijas koncepta izstrāde.
 • Turpināta barošanas sistēmas prototipa izstrāde.
2021. gada 1. ceturksnis
 • Barošanas risinājuma funkcionālie testi.
 • Lieljaudas barošanas sistēmai paredzētās slodzes elektroniskā risinājuma pielāgošana.
 • Barošanas risinājumam paredzētās slodzes testi.
Projekta rezultāti:
Projektā tika izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96 % efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Tika izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobezotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Projekta laikā gala patērētājs evolucionēja no drona uz robotisku sistēmu. Projekta ietvaros sistēmai, kas mehāniski izveidota iepriekš, tika izvēlētas optimālākās elektroniskās komponentes un sistēma tika testēta, nosakot tās cēlējspēku (faktiskais katra propellera cēlējspēks ir 6 kg) un elektrisko komponenšu stabilitāti.

Projekts Nr.CB133

SIA Aerones Engineering 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu Centrālbaltijas ar biedrību "Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris" par Interreg Centrālbaltijas programmas (2014 -202020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

 

2017. gada 10. martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/141 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana". 

2019. gada 24. janvārī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/12 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas "Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.2 pasākumā "Starptautiskās konkurētspējas veicināšana".

Līgums ar Latvijas Darba devēju koniderāciju

2019. gada 5. martā SIA Aerones Engineering parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par darbības programmas "Izaugsme un Nodarbinātība" 8.5.1. specifiskā atblasta mērķa "Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkļu skaitu pēc a dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā" īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. augusts. 
 

Līgums ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju

2019. gada 1. augustā SIA Aerones Engineering parakstīja granta līgumu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par projekta "Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai" īstenošanu. 
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Projekta kopējais budzets EUR 20 000.
 

 

Līgums ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu līgumu ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Latvijas IT klāsteris"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu līgumu ar biedrību "Latvijas IT klāsteris" par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002

SIA Engenharia Aeronáutica īstenojusi pētniecības projektu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt privātā sektora investīcijas P&A" 1.2.1.1.pasākuma "Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros" otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Aerones - augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris - 2017.gada 31.augusts.

Gravata de Projekts īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 107 926,00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 62 636,00 EUR.

Projekta mērķis: izpētīt bezpilota lidaparāta kustības dinamikas mijiedarbību ar uz dažādām tehnoloģijām būvētu sensoru izmantošanas īpatnībām un izstrādāt elektrisko multirotoru lidaparātu sensoru un telemetrijas kopni, kas dotu iespēju:

 • ar augstu drošības līmeni pilotēt fiksētā augstumā no zemes, piemēram, velkot snovbordistu;

 • automātiski ziņot un izvairīties no vadiem un kokiem;

 • droši pilotēt attālināti, piemēram, izmantojot mobilo operatoru tīklu;

 • pilotēt sliktos laika apstākļos.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

 1. Multirotoru lidaparātu augstuma automatizētas sistēmas pētīšana;

 2. šķēršļu (koki, elektrības vadi) automatizētas noteikšanas elektronikas risinājumu izstrādes iespēju izpēte izpēte;

 3. telemetrijas vai tāla rādiusa rādiusa rādiofrekvenču risinājumu pielietojumu izpēte attālināta lidaparāta vadīšanā;

 4. lidaparāta stabilizācijas risinājumu izpēte, lidojot ļoti sliktos laika apstākļos;

Eksperimentālā izstrāde:

 1. pētījuma rezultātā izvēlēto risinājumu testēšana komplektēšana, programmēšana, testēšana un pielietošana reālos apstākļos vienotā vienotā komplektācijā un risinājumā.

Projektā plānotie rezultāti:

 1. Pētījums par dažādiem risinājumiem risinājumiem automatizētas augstumu mērīšanas sistēmai;

 2. pētījums par konkrētu risinājumu risinājumu šķēršļu noteikšanai;

 3. pētījums par konkrētu risinājumu risinājumu attālinātas vadības sistēmai;

 4. pētījums par konkrētu risinājumu risinājumu lidaparāta stabilizācijai sliktos laika apstākļos;

 5. visu pētījuma gaitā izvēlēto komponenšu sinhronas darbības sistēmas izveide un programmēšana. Rezultātā jāiegūst sistēma sistēma, kas ļauj lidaparātu lidaparātu attālināti vadīt un lidaparāts spēj noteikt šķēršļus savā priekšā, noteikt savu augstumu kā arī lidot sliktos laika apstākļos. 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. Tika izstrādāta vadības sistēma, kas ar žiroskopu palīdzību atvieglo lidaparāta pilotēšanu.

`iroskopa sensori mēra lidaparāta leņķisko ātrumu. Lai iegūtu lidojuma virzienu, nepieciecieciešams zināt sākotnējo lidojuma virzienu un pēc vairāku vairāku lidojuma virzienu un pēc vairāku lidojuma virzienu un pēc tiek aprēķināta leņķa izmaiņa. Būtiskākā žiroskopa priekšrocība ir tā, ka tā mērījums nav atkarīgs no neparedzamiem ārējiem apstākļiem. Tieši šī iemesla dēļ lidaparāta virziena noteikšanai tika izvēlēts dicas de sensoru.

2. Izstrādāta lidaparāta augstuma un šķēršļu noteikšanas sistēma, izmantojot vairākus sensorus.

 

Lidaparāta ērtākai vadīšanai ir nepiecieciešama vairāku sensoru sistēma, kas spēj noteikt lidaparāta augstumu un noturēt to. Tika veikti eksperimenti ar lāzera sensoru.
Tika secināts, ka ar viena veida (lāzera) sensoriem pilnībā nav iespējams garantēti noteikt lidaparāta augstumu, jo tie mēra tikai vienu punktu, kas ne vienmēr atbilst attālumam līdz zemei. Augstuma un šķēršļu sistēmas noteikšanai papildus tika izmantoti arī vairāki barometru sensoriem un radari.

 

3. Tika realizēta bateriju kontroles sistēma drošai un autonomai enerģijas monitorēšanai.

 

Bateriju sistēma ir balstīta uz uzlādējamām litija bāzes baterijām. Lai nodrošinātu pareizus bateriju ekspluatācijas apstākļus, tika izstrādāta elektronikas plate, kura veic litija jonu bateriju monitorēšanas funkcijas. Tas ir nepieciecieciešams gan lidošanas laikā, gan arī lādējot baterijas.
Izveidotā prato veic sekojoas funkcijas:

 

 • Individuālu bateriju šūnu sprieguma mērīšanu ar kļūdu līdz pat 1.2mV;
 • Baterijas strāvas mērīšanu;
 • Baterijas temperatūras mērīšanu;
 • Individuālu baterijas šūnu balansēšanu;
 • Baterijas lādēšanas kontroli;
 • Datu komunikāciju, izmantojot diferenciālo izolēto interfeisu. Litija jonu baterijas tika aprīkotas ar strāvas un temperatūras sensoriem. Sistēma monitorē bateriju izlādes dinamiku, temperatūru un citus svarīgus datus.

4. Telemetrijas datu vizualizēšanai un lādēšanas vadībai tika izstrādāta programmatūra.

 

Tāpat tika realizēts drošs datu pārsūtīšanas protokols ar datu kontrolsummu, lai būtu iespējams atfiltrēt kļūdainas paketes. Programmas saskarnē iespējams tiešā tiešā laikā sekot līdzi katras baterijas minimālajām un maksimālajām šūnām, sprieguma un strāvas grafikam, temperatūrai, kā arī individuālo šūnu spriegumu sadalījumam. Programmā iespējams veikt kārtošanu pēc katras kolonnas, kā arī pārliecināties par komunikācijas kanāla aizturēm.
Datu pārraidei no lidaparāta uz telemetrijas staciju tika izveidots optiskais datu pārraides modulis. Tam ir vairāki būtiski būtiski plusi salīdzinājumā ar datu pārraidi, kas izmanto radio sakarus:

 

 • Ļoti mazs aiztures laiks datu pārraidei;
 • Netraucē elektromagnētisko vilņu interferência;
 • Kabeļa garums ir pietiekošs ugunsdzēšanas vajadzībām.

 

 

Entre em Touch

UE: Vestienas 32, Riga, Latvia, LV-1035
US: 105 N 1st St #429 PMB 22980 San Jose, CA 95103