DJI_0138-1-1.jpg
Robotic Wind Turbine Care Systems | Aerones

Funding

Blue Innovation

Offshore Robotic Blade Care System

Duration of the project is from 01.10.2020 to 30.09.2023 (36 months)
Total budget: EUR 2 494 458.90
EMFF grant: EUR 1 746 121.24
Consortium partners: SIA “Saunora”
In-kind partners: GE Renewable Energy (FR) & Tethys Energy Services (UK)
Grant Agreement No: 959016
Web: www.aerones.com/offshore/

 

 

Other Project Funding

Robotic Wind Turbine Blade Care System

Aerones project co-funded by InnoEnergy

Project duration: January 2019 – December 2022

Project partners: “Riga Technical University” (Latvia), “Schoonmaakbedrijf & Glazenwasserij van Wolferen” (Netherlands) and “M&G Connection SLU” (Spain)

Budget: EUR 3,478 million, including InnoEnergy funding EUR 2,782 million.

Project aim: the project “Robotic Wind Turbine Blade Care System” will support R&D activities to boost more rapid development of the Robotic wind turbine maintenance system that is providing various range of services. Aerones technology will fully automate wind turbine maintenance process and will easily access the problematic spots on the wind turbine, thus, allowing to provide precise service in a shorter amount of time in comparison to traditional methods. Considering the potential of the technology, such an approach would increase the affordability of maintenance, enhance the willingness of wind turbine owners to service the blades on regular basis and overall – improve the efficiency of wind energy generation and in long-term increase the lifetime of wind turbines because of the regular maintenance services.

Proposed project activities:

 • Heavy-lift drone frame and battery optimization, weight reduction.

 • Wind turbine cleaning system testing, research and development.

 • De-icing process improvement and testing on field.

 • Study of coating efficiency for various blade covering geometries.

 • Development of wind turbine blade coating system and field testing.

 • Study coating degeneration rate on tested wind turbines.

 • Product certification and patenting.

 • Development of robotic blade care system function automatization.

 
 

Projekts Nr 1.2.1.1/18/A/006

SIA Aerones Engineering īstenoja pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros”

Aerones pētniecības projekta nosaukums: “Lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums ar attālinātās vadības interfeisu”

Projekts Nr.1.2.1.1/18/A/006

Projekta īstenošanas termiņš: 2019.gada 1. aprīlis – 2021.gada 31.marts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar SIA “Intelitech”.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 364 039,73 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 223 599,20 EUR.

Projekta mērķis: Projekta ietvaros plānots izstrādāt līdzstrāvas impulsu pārveidotāju ar attālinātās vadības interfeisu, BMS vadības sistēmu un slodzes balansēšanas vadības moduli, kā arī vadības un monitoringa programmatūru.

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

2019. gada 2. ceturksnis

 • Litija akumulatoru monitorēšanas sistēmas elektronikas plašu jaunas versijas testēšana un izpēte.
 • Drona elektronikas moduļu (ar dubulto rezervi un rezerves akumulatoru) barošanas plates testēšana un izpēte.
 • Motoru signālu koriģēšanas elektronikas plates analīze.
2019. gada 3. ceturksnis
 • Motoru pāra slodžu salāgošana: sistēmas izveide un testēšana.
 • Pielāgota viena motora kanāla testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Līdzsprieguma pārveidotāja pārbaude inteliģentai barošanas sistēmai.
 
2019. gada 4. ceturksnis
 • Daudzkanālu testēšanas rīka un programmatūras izveide.
 • Daudzkanālu slodzes testi, risinājuma izstrāde pārslodzes novēršanai.
 • Daudzkanālu drona prototipa izveide.
2020. gada 1. ceturksnis
 • Motoru pāra cēlējspēka pārbaude.
 • Daudzkanālu motoru slodzes testi.
 • Pārslodzes novēršanas risinājumu izpēte.
2020. gada 2. ceturksnis
 • Risinājuma izveide pārslodzes novēršanai daudzkanālu sistēmā.
 • Pārslodzes risinājuma testi daudzkanālu sistēmā.
 • Motoru darbināšanas testi un demonstrācija.

2020. gada 3. ceturksnis

 • Sprieguma pārveidošanas tehniskā risinājuma izstrāde un validācija
 • Dzesēšanas risinājuma izstrāde un validācija
 • Barošanas sistēmas prototipa testi

2020. gada 4. ceturksnis

 • Daudzkanālu sistēmas gala versijas koncepta izstrāde.
 • Turpināta barošanas sistēmas prototipa izstrāde.
2021. gada 1. ceturksnis
 • Barošanas risinājuma funkcionālie testi.
 • Lieljaudas barošanas sistēmai paredzētās slodzes elektroniskā risinājuma pielāgošana.
 • Barošanas risinājumam paredzētās slodzes testi.
Projekta rezultāti:
Projektā tika izstrādāts lielas jaudas augstsprieguma inteliģentās barošanas risinājums, kas spējīgs ar vienu tā jaudas moduli nodrošināt vismaz 11 kW jaudu un vismaz 96 % efektivitāti. Izstrādātais barošanas sistēmas risinājuma prototips tika pārbaudīts darbībā, secinot, ka tas ir pilnībā darboties spējīgs un atbilst iecerētajiem parametriem.

Tika izstrādāta arī slodzes balansēšanas sistēma, kas izmanto līdzstrāvas pārveidotājus un spēj darbināt slodzi ar līdz 28 propelleriem vai turbīnām praktiski neierobežotu laiku, izvairoties no barošanas sistēmas pārslodzes un no tā rezultējošās gala patērētāja izslēgšanās. Projekta laikā gala patērētājs evolucionēja no drona uz robotisku sistēmu. Projekta ietvaros sistēmai, kas mehāniski izveidota iepriekš, tika izvēlētas optimālākās elektroniskās komponentes un sistēma tika testēta, nosakot tās cēlējspēku (faktiskais katra propellera cēlējspēks ir 6 kg) un elektrisko komponenšu stabilitāti.

Projekts Nr.CB133

SIA Aerones Engineering 2018. gada 15. maijā parakstīja līgumu ar biedrību “Latvijas Informācijas tehnoloģijas klasteris” par Interreg Centrālbaltijas programmas (2014 -2020) projekta ICT Meta Cluster īstenošanu, projekta Nr. CB133.

 

Starptautiskās konkurētspējas veicināšana

 

2017. gada 10. martā SIA Aerones Engineering ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2017/141  ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas “Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2 pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”. 

2019. gada 24. janvārī SIA Aerones Nordic ir noslēgusi līgumu Nr. SKV-L-2019/12 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru programmas “Izaugsme un nodarbinātība 3.2.1 specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju” 3.2.1.2 pasākumā “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”.

Līgums ar Latvijas Darba devēju koniderāciju

2019. gada 5. martā SIA Aerones Engineering parakstīja līgumu ar Latvijas Darba devēju konfederāciju par darbības programmas “Izaugsme un Nodarbinātība” 8.5.1. specifiskā atblasta mērķa “Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkļu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē uzņēmumā” īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2023. gada 31. augusts. 
 

Līgums ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju

2019. gada 1. augustā SIA Aerones Engineering parakstīja granta līgumu ar Latvijas Republikas Aizsardzības ministriju par projekta “Augstas celtspējas bezpilota lidaparāta piekabes sistēmas izveide objektu pārvadāšanai” īstenošanu. 
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2020. gada 31. decembrim. 
Projekta kopējais budžets EUR 20 000.
 

 

Līgums ar biedrību "Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas Elektrotehnikas un elektronikas rūpniecības asociācija” par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.

Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

 

Līgums ar biedrību "Latvijas IT klāsteris"

SIA Aerones Engineering parakstījusi sadarbības līgumu ar biedrību “Latvijas IT klāsteris” par projekta Nr. 1.2.2.1/16/A/011 īstenošanu.
Projekta īstenošanas termiņš: līdz 2022. gada 31.decembrim.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002

SIA Aerones Engineering īstenojusi pētniecības projektu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privātā sektora investīcijas P&A” 1.2.1.1.pasākuma “Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei kompetences centru ietvaros” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: Aerones – augstas veiktspējas multi-rotoru lidaparātu ar kravnesību līdz 100 kg attālinātas vadības un autonomas lidotspējas risinājuma un automatizētas drošības sistēmas, elektronikas (sensoru kopnes) risinājuma izstrāde.

Projekts Nr.1.2.1.1/16/A/002.

Projekta īstenošanas termiņš: 2016.gada 1.septembris – 2017.gada 31.augusts.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas: 107 926.00 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 62 636.00 EUR.

Projekta mērķis: izpētīt bezpilota lidaparāta kustības dinamikas mijiedarbību ar uz dažādām tehnoloģijām būvētu sensoru izmantošanas īpatnībām un izstrādāt elektrisko multi-rotoru lidaparātu sensoru un telemetrijas kopni, kas dotu iespēju:

 • ar augstu drošības līmeni pilotēt fiksētā augstumā no zemes, piemēram, velkot snovbordistu;

 • automātiski ziņot un izvairīties no vadiem un kokiem;

 • droši pilotēt attālināti, piemēram, izmantojot mobilo operatoru tīklu;

 • pilotēt sliktos laika apstākļos.

Projektā plānotās aktivitātes:

Rūpnieciski pētījumi:

 1. Multirotoru lidaparātu augstuma automatizētas sistēmas pētīšana;

 2. šķēršļu (koki, elektrības vadi) automatizētas noteikšanas elektronikas risinājumu izstrādes iespēju izpēte;

 3. telemetrijas vai tāla rādiusa rādiofrekvenču risinājumu pielietojumu izpēte attālināta lidaparāta vadīšanā;

 4. lidaparāta stabilizācijas risinājumu izpēte, lidojot ļoti sliktos laika apstākļos;

Eksperimentālā izstrāde:

 1. pētījuma rezultātā izvēlēto risinājumu komplektēšana, programmēšana, testēšana un pielietošana reālos apstākļos vienotā komplektācijā un risinājumā.

Projektā plānotie rezultāti:

 1. Pētījums par dažādiem risinājumiem automatizētas augstumu mērīšanas sistēmai;

 2. pētījums par konkrētu risinājumu šķēršļu noteikšanai;

 3. pētījums par konkrētu risinājumu attālinātas vadības sistēmai;

 4. pētījums par konkrētu risinājumu lidaparāta stabilizācijai sliktos laika apstākļos;

 5. visu pētījuma gaitā izvēlēto komponenšu sinhronas darbības sistēmas izveide un programmēšana. Rezultātā jāiegūst sistēma, kas ļauj lidaparātu attālināti vadīt un lidaparāts spēj noteikt šķēršļus savā priekšā, noteikt savu augstumu kā arī lidot sliktos laika apstākļos. 

Projekta attīstības stadijas un paveiktais pa ceturkšņiem:

1. Tika izstrādāta vadības sistēma, kas ar žiroskopu palīdzību atvieglo lidaparāta pilotēšanu.

Žiroskopa sensori mēra lidaparāta leņķisko ātrumu. Lai iegūtu lidojuma virzienu, nepieciešams zināt sākotnējo lidojuma virzienu un pēc vairāku žiroskopu mērījumiem tiek aprēķināta leņķa izmaiņa. Būtiskākā žiroskopa priekšrocība ir tā, ka tā mērījums nav atkarīgs no neparedzamiem ārējiem apstākļiem. Tieši šī iemesla dēļ lidaparāta virziena noteikšanai tika izvēlēts šis sensoru tips.

2. Izstrādāta lidaparāta augstuma un šķēršļu noteikšanas sistēma, izmantojot vairākus sensorus.

 

Lidaparāta ērtākai vadīšanai ir nepieciešama vairāku sensoru sistēma, kas spēj noteikt lidaparāta augstumu un noturēt to. Tika veikti eksperimenti ar lāzera sensoru.
Tika secināts, ka ar viena veida (lāzera) sensoriem pilnībā nav iespējams garantēti noteikt lidaparāta augstumu, jo tie mēra tikai vienu punktu, kas ne vienmēr atbilst attālumam līdz zemei. Augstuma un šķēršļu sistēmas noteikšanai papildus tika izmantoti arī vairāki barometru sensori un radari.

 

3. Tika realizēta bateriju kontroles sistēma drošai un autonomai enerģijas monitorēšanai.

 

Bateriju sistēma ir balstīta uz uzlādējamām litija bāzes baterijām. Lai nodrošinātu pareizus bateriju ekspluatācijas apstākļus, tika izstrādāta elektronikas plate, kura veic litija jonu bateriju monitorēšanas funkcijas. Tas ir nepieciešams gan lidošanas laikā, gan arī lādējot baterijas.
Izveidotā plate veic sekojošas funkcijas:

 

 • Individuālu bateriju šūnu sprieguma mērīšanu ar kļūdu līdz pat 1.2mV;
 • Baterijas strāvas mērīšanu;
 • Baterijas temperatūras mērīšanu;
 • Individuālu baterijas šūnu balansēšanu;
 • Baterijas lādēšanas kontroli;
 • Datu komunikāciju, izmantojot diferenciālo izolēto interfeisu. Litija jonu baterijas tika aprīkotas ar strāvas un temperatūras sensoriem. Sistēma monitorē bateriju izlādes dinamiku, temperatūru un citus svarīgus datus.

4. Telemetrijas datu vizualizēšanai un lādēšanas vadībai tika izstrādāta programmatūra.

 

Tāpat tika realizēts drošs datu pārsūtīšanas protokols ar datu kontrolsummu, lai būtu iespējams atfiltrēt kļūdainas paketes. Programmas saskarnē iespējams tiešā laikā sekot līdzi katras baterijas minimālajām un maksimālajām šūnām, sprieguma un strāvas grafikam, temperatūrai, kā arī individuālo šūnu spriegumu sadalījumam. Programmā iespējams veikt kārtošanu pēc katras kolonnas, kā arī pārliecināties par komunikācijas kanāla aizturēm.
Datu pārraidei no lidaparāta uz telemetrijas staciju tika izveidots optiskais datu pārraides modulis. Tam ir vairāki būtiski plusi salīdzinājumā ar datu pārraidi, kas izmanto radio sakarus:

 

 • Ļoti mazs aiztures laiks datu pārraidei;
 • Netraucē elektromagnētisko vilņu interference;
 • Kabeļa garums ir pietiekošs ugunsdzēšanas vajadzībām.

 

 

Get in Touch

EU: Vestienas 32, Riga, Latvia, LV-1035
US: 105 N 1st St #429 PMB 22980 San Jose, CA 95103